Chức năng nhiệm vụ

 
  1. Đầu tư, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp;
  2. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp;
  3. Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất, thiết kế kết cấu; thiết kế cấp điện, thiết kế điện tự động hóa đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;
  4. Khảo sát địa chất; khảo sát trắc địa; đo lún biến dạng công trình;
  5. Giám sát xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện, lắp đặt hệ thống thiết bị thông gió cấp nhiệt);
  6. Kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, xác định nguyên nhân, đề xuất biện pháp sửa chữa, khắc phục sự cố công trình;
  7. Nhận thầu và tổ chức thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình thủy, dân dụng, công nghiệp và giao thông;
  8. Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
  9. Xuất nhập khẩu, mua, bán vật tư, cho thuê thiết bị, công nghệ xây dựng.