Khảo sát địa chất, kiểm định, kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện an toàn và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

Hiển thị:

Khảo sát nhà làm việc Hậu cần kỹ thuật Công an tỉnh Vĩnh Phúc
Công trình: Nhà làm việc Hậu cần kỹ thuật Công an tỉnh Vĩnh Phúc
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Chủ đầu tư: Công an tỉnh Vĩnh Phúc
Nhiệm vụ: Khảo sát địa chất công trình
 
Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện an toàn và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng Công trình trụ sở làm việc chi nhánh BIDV Bắc Hải Dương
Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV
Địa điểm: thị trấn Sao Đỏ, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Quy mô: 07 tầng
Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện an toàn và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng Công trình trung tâm lưu trữ tài liệu tài sản BIDV tại Hưng Yên
Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV
Địa điểm: thị trấn Văn Lâm, Hưng Yên
Quy mô: Gồm 08 tầng (01 tầng bán hầm và 07 tầng nổi)
Khảo sát địa chất công trình Tổ hợp nhà CT1
Chủ đầu tư: Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu
Địa điểm: Khu đô thị mới - xa la - Hà Đông
Quy mô: 30 tầng nổi, 02 tầng hầm, S7395m2;