Đo đạc, quan trắc nghiêng lún, chuyển vị công trình

Hiển thị:

Quan trắc lún trung tâm thương mại và chung cư cao tầng BMC Vinh
Công trình: Trung tâm TM và chung cư cao tầng BMC Vinh
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội
Quy mô: 30 tầng
Quan trắc lún trung tâm sản xuất và nghiên cứu phát triển công nghệ phần mềm TTC
Công trình: trung tâm sản xuất và nghiên cứu phát triển công nghệ phần mềm TTC
Chủ đầu tư: Công ty Thương mại Kỹ thuật TTC
Địa điểm: Lô B1 Cụm tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ Cầu Giấy, Hà Nội
Quy mô: 16 tầng nổi, 01 tầng hầm
Quan trắc lún, đo nghiêng dự án trụ sở giao dịch kết hợp văn phòng cho thuê tại lô đất HH2-1
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư C.E.O và Công ty CP Xây dựng số 9
Địa điểm: Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
Quy mô: 27 tầng + 2 tầng hầm và 1 tầng tum
Tổng mức: 200 tỷ